Natuurbeleving

Eén van de krachten van Roots uit zich in het belevingsgericht werken, specifiek voor mensen met een mentale beperking. En op welke plaats kan je nu beter be-leven dan in de natuur? Natuurbeleving: er is niet veel voor nodig. Geen computers, smartphones of lawaaierige autowegen, de afwezigheid van ruis is soms als voldoende om tot rust te komen.

De wandelingen die Roots organiseert, kunnen op verschillende plaatsen doorgaan. Meestal is dit in Brugge te Hoeve Hangerijn (in samenspraak). Maar als je het volgende lijstje kan afvinken, kan het misschien zelf in jullie voorziening?

  • In de buurt van de voorziening is een groen gebied of bos aanwezig.
  • Als voorziening willen jullie graag meer uit dit gebied halen, en jullie kunnen hier wel wat ondersteuning bij gebruiken

Natuurbeleving: er is niet veel voor nodig. Maar ironisch gezien biedt Roots hier toch weer allerhande activiteiten aan ... Eerlijk, het zou fijn zijn om verder te evolueren naar 'een systeem' (om het zo maar even te noemen) waar we nog meer inspelen op het moment en minder activiteitsgericht/doelgericht zijn. Mensen met een mentale beperking zijn hier heel goed in.

Helaas is dit soms moeilijk door de manier waarop de hulpverlening en samenleving is opgebouwd (busje in-busje uit, en dan in een korte tijdspanne zoveel mogelijk willen doen) Ondertussen heb ik (Ann) mijn natuurbelevingskoffer bij en allerhande activiteiten die als leidraad kunnen dienen. Op deze manier wil ik de deelnemers prikkelen, maar tegelijk ook ont-prikkelen.

Op de linken bovenaan de pagina vind je meer informatie.

Natuurbeleving zintuigelijk

Meer info